admin
photo

Ohřívače vzduchu MTP-V

photo

Ohřívače vzduchu MTP

photo

Ohřívače vzduchu MTPAL

Previous Tab
Next Tab
Česká verze
Anglická verze
Německá verze


Výměníkové díly MTP-V jsou plynové ohřívače vzduchu s tlakovým hořákem určené pro umístění v systému s vlastním ventilátorem. Jejich široká variabilita a výkonový rozsah umožňují jejich použití jako např.:


Přednosti jednotek MTP

 • rychlé a snadné vytápění
 • vysoká účinnost
 • nízké provozní a investiční náklady
 • vysoká variabilita dodávaných typů
 • výhodné možnosti regulace

 • Množství vzduchu ohřívané základní řadou ohřívačů vzduchu MTP-V se pohybuje v rozmezí 1 000 - 100 000 m3/h. Atypické výměníky ohřívají až 150 000 m3/h.

  Tepelný výkon běžných ohřívačů MTP-V se pohybuje v rozmezí 10 - 1 200 kW, na přání je však možné dodat i ohřívače o výkonech do 3 000 kW. Ohřívače se dodávají s bypassem i bez bypassu v provedení stojatém i ležatém.

  Výměník

  Jádrem ohřívače je výměník spaliny-vzduch. Výměník je dle výkonu 3 nebo 4 tahový a je vyroben z kombinace materiálů zaručujících maximální životnost a účinnost dle konkrétních parametrů. Spalovací komora je konstruována s ohledem na maximální recirkulaci spalin a snížení emisí hoření. Trubkový výměník je konstruován na maximální účinnost a provoz při malém odporu vzduchu. Spalovací komora i okraje trubkového výměníku jsou doplněny náběhovými plechy a žebry pro regulaci průtoku vzduchu částmi výměníku a zvětšení teplosměnné plochy. Všechny trubky jsou osazeny vířiči spalin. Důkladné řemeslné zpracování spolu s lety vybroušenou konstrukcí dává výměníku MTP mnohem delší životnost než běžné výměníky pracující na stejném principu.

  Vzduch je kolem výměníku směrován sadou usměrňovacích a naváděcích plechů, které zaručují správnou funkci výměníku. Komínový odtah může být dle daných parametrů nebo dle požadavků zákazníka na zadní stěně ohřívače, hořákové stěně nebo horní stěně. Pro vlastní komín platí běžné normy pro komín plynového zařízení s tlakovým hořákem.

  Opláštění

  Ohřívače vzduchu MTP-V se vyrábějí buď s vlastním opláštěním, nebo se zabudovávají do prázdných komor klimajednotek jiného výrobce.

  Ohřívače se vyrábějí s několika typy opláštění dle požadavku zákazníka. Pro případy kdy je použit ohřívač samostatně, tzn. např. ve vzduchotechnickém potrubí nebo jako náhrada za zrušený parní výměník, je opláštění vyráběno vesměs z hliníkového montovaného rámu se sendvičovými panely z pozinkového nebo lakovaného plechu o tloušťce 50 mm. Pro technologické a další aplikace kde je to vyžadováno jsou ohřívače vyráběny s rámem z ocelových svařovaných profilů, což zajišťuje ohřívači výjimečnou tuhost a pevnost, rozšiřuje možnosti usazení a dovoluje práci s vyššími teplotami.

  Pokud je ohřívač určen jako součást klimajednotky jiného výrobce, je ohřívač rozměrově a designově upraven dle jeho požadavků. To znamená, že rám ohřívače může být zhotoven z identických prvků jako klimajednotka, panely jsou vyrobeny ve stejném provedení a čelní připojovací rozměry jsou totožné s rozměry klimajednotky. Ohřívač pak tvoří s jednotkou nerozeznatelný celek.

  Pokud je plynový ohřev zabudováván do prázdných komor jiného výrobce, je zachována kompletní komora, která je upravena a doplněna výměníkem, usměrňovacími plechy, případně bypassem a dalšími komponenty.

  Bypass

  Bypassový obtok je oddělený prostor ve skříni ohřívače vzduchu MTP-V, kterým proudí vzduch mimo vlastní výměník. Poměr vzduchu-vzduchu proudící přes výměník a bypassem je regulováno celokovovými žaluziovými klapkami v bypassu, popřípadě i před výměníkem.

  Bypassový obtok má dvě základní funkce - přes výměník prochází jen takové množství vzduchu, které je třeba na vhodné ochlazení vzduchu v daném okamžiku, výměník proto pracuje s vysokou účinností, malou tlakovou ztrátou a bez zbytečné kondenzace - a funkci regulační. Díky možnosti regulovat množství vzduchu jdoucího přes výměník v každém okamžiku je možné rychle zvýšit nebo zmenšit dle potřeby intenzitu a tudíž rychlost přestupu tepla. To má za následek rychlé změny teploty vzduchu na výstupu dle potřeby regulace. Bypass tímto také vyrovnává skokové rozdíly teploty způsobené regulací hořáku. Při použití bypassového ohřívače se správnou regulací je možné udržovat výstupní teplotu vzduchu v rozmezí do cca 2°C od požadované teploty.

  Hořáky

  Standardně jsou s jednotkou dodávány tlakové hořáky firmy Weishaupt, spalující zemní plyn, propan-butan, ELTO a další typy paliv. Hořáky se dodávají standardně s dvoustupňovou nebo modulační regulací. Hořáky obsahují kompletní plynové armatury, elektroovládání a všechny bezpečnostní funkce.

  Použití jednotky z hlediska prostředí

  Ohřívače MTP-V se dodávají v provedení pro vnitřní nebo venkovní prostředí.

  Vnitřní provedení jednotky může být použito pouze v základním prostředí dle ČSN EN 330300. Jednotky pro venkovní prostředí jsou oproti základnímu provedení mimo tmelených panelů doplněny celoplošnými střechami z pozinkovaného plechu nad každou částí jednotky spojované krycími lištami. Dále je venkovní provedení doplněno krytem na hořák, termostaty a všechny dodávané komponenty s nedostatečným krytím.


  Elektrické vybavení ohřívačů a MaR

  Ohřívače jsou standardně vybaveny jedním nebo více bezpečnostními trojitými termostaty, které obsahují provozní vypínací, havarijní vypínací s informací a možností dálkového debloku, a ventilátorový doběhový termostat.

  Ohřívače mohou být dodány včetně ovládacích a jisticích prvků ohřívačenebo celé klimajednotky a to v libovolném rozsahu dle přání zákazníka. Ohřívače mohou být dodány např. pouze s osazenými servopohony, mohou být dodány vč. základní ovládací elektroskříňky nebo s komplexním systémem MaR.


  Základní řada ohřívačů MTP-V s bypassem

  Výměníky a výměníkové díly

  Základní charakteristika ohřívačů MTP-V

  více fotek

  O nás

  Jinova s.r.o specializuje na vlastní výrobu a to zejména. Pro přesnou strojírenskou výrobu s třicetiletou tradicí má naše firma vlastní vývoj a konstrukci.

  JINOVA s.r.o.

  Do Žlábku 733
  514 01 Jilemnice, Česká Republika

  TEL: +420 481 541 518
  FAX: +420 481 544 184
  E-mail: jinova@jinova.com
  GPS Loc: 50°36'49.474'N, 15°30'42.216'E
  Mapa